Symulacja magazynu energii cieplnej do ogrzewania domu. Magazyn składa się z sześciennych zbiorników o boku 1m wypełnionych wodą. Każdy sześcian posiada własny system - monitorowania wypełnienia, temperatury, posiada własną system rur - dolotową i wylotową. Grzałka może znajdować się wewnątrz każdego zbiornika lub w wymienniku w domu. Metrowe sześcienne zbiorniki ułożone są w większe sześciany o boku 2,3,4 metry (a więc mają po 8,27,64 małe zbiorniki). Duży ześcian w całości jest izolowany termicznie od otoczenia i znajduje się w zależności od fazy projektu - pod domem lub obok niego pod ziemią w betonowej osłonie z dostępem serwisowym. Woda jest powszechnie dostępna i ma optymalne parametry ciepła właściwego. Pod ziemią nigdy nie zamarznie i nie uszkodzi pojemników. Izolacja termiczna zapewnia minimalizację strat mocy.

Grzanie wody z pomocą fotowoltaiki i sezonie wiosenno-letnim umożliwia zgromadzenie energii optymalnej do ogrzewania w sezonie zimowym z pominięciem skomplikowanych elementów - pomp ciepła itp. Konieczny jest jedynie wymiennik i instalacja ogrzewania podłogowoego, co umożliwia skorzystanie z temperatur wody do 25*C w magazynie.

Symulacja zawiera kilka pól, których wartości możemy modyfikować:
storageSize [m] - wielkość boku całego magazynu energii.
storageMaxTemperature [*C] - maksymalna temperatura wody w magazynie energii
storageIsolationFluxCoeff [W/mK] - współczynnik izolacyjności ścian wyrażony w W/mK
storageIsolationThickness [m] - grubość izolacji w metrach
storageTemperatureStart [*C] - od jakiej temperatury wody zaczynamy symulację
myFvInstalationPower [kWp] - moc instalacji fotowoltaicznej w kWp
houseYearEnergyRequired [kWh] - roczne wymagania energetyczne domu
simulationLength [days] - czas symulacji.

Rzeczy, których w symulacji nie możemy zmienić (stałe):
1.Krok symulacji to 1 dzień

2.Jaki procent mocy generowanej przez instalację jest w kolejnych miesiącach począwszy od stycznia, skończywszy na grudniu
averageMonthlyPower = new Array(2.6, 4.4, 8.1, 12.3, 13.1, 13.6, 11.9, 13.2, 9.6, 6.2, 3, 2);

3.W jakich miesiącach i ile procentowo energii jest średnio wymagane do ogrzewania
avgHeatingMonthlyPercent = new Array(21,18,15,10,0,0,0,0,0,8,13,15);

4.Ile rocznie kWh produkuje średnio instalacja o mocy 1kWp
yearlyPowerPerKWPeak = 1000;

storageSize [m]
storageMaxTemperature [*C]
storageIsolationFluxCoeff [W/mK]
storageIsolationThickness [m]
storageTemperatureStart [*C]
myFvInstalationPower [kWp]
houseYearEnergyRequired [kWh]
simulationLength [days]